onsdag 27 januari 2010

Bokrecension: Varje Varelse Ett Guds Ord”Jesus hade kämpat för de försvarslösa”

Boken "Varje varelse ett Guds ord - omsorg om djuren som kristen andlighet" är skriven av Annika Spalde och Pelle Strindlund, och kom ut 2005. Den handlar om kristen andlighet och om att utsträcka sin medkänsla till de andra djuren på denna planet.

Genom tiderna har det inom kristendomen förekommit helgon, nunnor, munkar och "vanliga kristna" som stått upp för djuren. Motsatsen har fått större genomslag i historien genom den grekiske filosofen Aristoteles, som hävdat att djuren står till människans förfogande. Om man vill få en kontrast till Aristoteles tankar ger denna bok en fin samling berättelser om människor som försökt agera utifrån sin övertygelse att också djuren är Guds älskade varelser. Boken innehåller även diskussioner om bibeltolkning, teologiska reflektioner och berättelser från kristendomens historia.

Människors relation till djur är till synes komplex; samtidigt som vi delar planeten med dem, lever föreställningen – att vi måste utnyttja dem – kvar. Historien har många gånger visat att de mänskliga samhällena och föreställningarna är förmögna till förändring som till exempel vid slaveri och barnmisshandel.

”Varje varelse ett Guds ord” skapar en tankeställare‚ är det inte dags
för de kristna och kyrkan att ta sitt ansvar – för inte ger väl människors makt över andra djur rätten att förtrycka dem?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar