tisdag 10 augusti 2010

Förbjud pälsdjursfarmerna i Sverige

Vad gör vi människor med de andra djuren?


I Sverige vill vi gärna tro att vi tar väl hand om djur av andra arter. Men ifrågasätter vi oss tillräckligt kring vad vi gör med de andra djuren? Vad blir konsekvenserna för de djur som befinner sig i slakterier, burar och andra anläggningar gjorda för att ta och stänga inne liv?

Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation ”Djurens Rätt” samlade fram till i juni 2010 in över 107 000 namnunderskrifter mot pälsdjurfarming i Sverige som överlämnades till nuvarande jordbruksminister Eskil Erlandsson (c), en person som visat sig vara ”något” passiv i djurskyddsfrågor.

Eskil Erlandsson kommenterade överlämnandet:
– Jag tror inte på ett på förbud. Det är den breda allmänheten som måste ändra sitt beteende och konsumtionsmönster. Så länge det finns en efterfrågan av de här produkterna kommer någon att förse dem med det, någon kommer att producera. Det är som med knark; så länge det finns människor som knarkar kommer det att finnas folk som tillverkar det de vill ha.

Man kan tycka att Eskil Erlandsson som det överskådliga ansvaret i Sverige för hur de ickemänskliga djuren behandlas borde ha ett intresse av att förbättra för djuren. Uppenbarligen har han inte ett sådant intresse, det är beklagligt att Erlandsson är jordbruksminister.

Så trots att Storbritannien, Irland, Kroatien, Österrike och Bosnien-Hercegovina redan förbjudit pälsdjursfarmning så vill inte den nuvarande borgerliga högerregeringen förändra situationen så att denna omoderna företeelse blir till historia också i Sverige.

Djurpäls är aldrig på mode!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar