fredag 3 september 2010

"Earthlings" på Skåne Social Forum 2007

I oktober 2007 visade Malmö Djurrättsaktivister två filmer på Skåne Social Forum: ”Earthlings” och ”Behind the mask”. Dessa visades i samarbete med Folkets Bio i Lund på den centralt belägna biografen ”Kino”. Skåne Social Forum höll på från fredag till söndag, den 19:e till 21:a oktober. Detta blogginlägg kommer till stor del handla om visningen av dokumentären som visades under fredagen den 19:e oktober 2007:

”Earthlings”

Aldrig hade Lund känts så kallt under min då korta tid där. Men klockan var knappt 18.00 när jag gick ut från Kino längs Kyrkogatan i nordlig riktning den kvällen. Tankarna flög åt olika håll. Hur kan människor behandla andra på det viset? Varför? Sorg över allt lidande och våld kändes inom mig. Det var kallt, mycket kallt.

Filmklipp från filmen etsade sig fast i mitt minne en längre tid. Vissa av klippen från filmen fanns kvar i mer än ett år i mina tankar och jag plågades av tanken på vad djuren utsattes för och utsätts för. Att se filmen var ett ”wake up call”, som fick mig att engagera mig ganska omgående i en lokal djurrättsgrupp, som i anslutning till mitt eget engagemang just då officiellt startades upp. Minnet av filmklippen från ”Earthlings” försvagades med att mitt engagemang i djurrättsrörelsen blev mer frekvent. Men jag minns än idag, om än mycket svagt, nästan tre år senare.

Earthlings – ett utdrag från inledningen av filmens första sex och en halv minut, efter den inofficiella svenska översättningen från ”Chrille” på The Pirate Bay:

Eftersom vi alla lever på jorden, är vi alla att betrakta som jordbor. Det finns ingen sexism, rasism eller artism i termen jordbo. Det omfattar var och en av oss: varm- eller kallblodig, däggdjur, med eller utan ryggrad, fågel, reptil, amfibie, fisk och människa likaså.
Människor, därav, som inte är den enda arten på planeten, delar denna värld med miljoner andra levande varelser, då vi alla utvecklas här. Men det är den mänskliga jordbon som tenderar att dominera jorden, många gånger behandlas andra medjordlingar och levande varelser som enkla objekt.
Det är detta som kallas artism. Som analogi med rasism och sexism, är termen "artism" en fördom eller en felaktig inställning till fördel eller intressen av medlemmar av den egna arten och mot dem som är medlemmar av andra arter. Om en varelse lider kan det inte finnas något moraliskt rättfärdigande att låta bli att ta det lidandet i beaktning. Oavsett vilken sorts varelse, kräver principen om jämlikhet att någons lidande är likvärdigt med samma lidande för andra varelser.
Rasister bryter mot principen av jämlikhet genom att lägga större vikt vid den egna rasens intressen då det finns en konflikt mellan deras intressen och intressen hos dem som är av en annan ras. Sexister bryter mot principen av jämlikhet genom att favorisera intressen hos det egna könet. På samma sätt låter "artister" intressen hos den egna arten överskrida grundläggande intressen hos medlemmar av andra arter. I vardera fall är mönstret detsamma.
Hos medlemmar av den mänskliga familjen följer vi de moraliska lagarna av respekt (varje människa är en någon, inte ett något), moraliskt respektlös behandling sker när den som står i maktens ända av en maktrelation behandlar de med minst makt som om de vore enkla föremål. Våldtäktsmannen gör detta mot den våldtagne. Barnantastaren mot det antastade barnet. Herren mot slaven. I vart och ett av dessa fall, är det människor med makt som utnyttjar dem som är utan.
Kan detsamma gälla för hur människor behandlar andra djur, eller andra jordbor?
Tveklöst finns det skillnader, eftersom människor och djur inte är lika på alla vis. Men frågan om att vara likadana har en annan sida. Det medges att dessa djur inte har alla de önskemål vi människor har; det medges att de inte förstår allt som vi människor förstår; emellertid har vi och dom några gemensamma önskningar och förstår vissa saker gemensamt.
Önska om mat och vatten, skydd och gemenskap, frihet att röra sig och undvikande av smärta. Dessa behov delas av ickemänskliga djur och människor. För förståelse: likt människan, förstår många ickemänskliga djur världen i vilken de lever och rör sig. Annars skulle de inte kunna överleva.
Så under de många skillnaderna finns det likhet. Likt oss förkroppsligar dessa djur mysteriet och fenomenet medvetenhet. Likt oss är de inte bara en del av världen, de är medvetna om den. Likt oss är de psykologiska centra av ett liv som unikt är deras eget. I dessa fundamentala avseenden står människor "på alla fyra", så att säga, med svin och kor, höns och kalkoner. Vad dessa djur förtjänar från oss, hur vi moraliskt bör behandla dem, är frågor vilkas svar börjar med tillkännagivandet av vår psykologiska besläktning med dem.
Så filmen som följer demonstrerar på fem vis just hur djur har kommit att tjäna mänskligheten, så vi inte glömmer...

(”Earthlings” visades klockan 16:15 och ”Behind the mask” 21:a oktober klockan 12:30.)

Filmen ”Unity”, från Nation Earth vilket är samma produktionsbolag som gjort ”Earthlings”, kommer antagligen senare i år, 2010. På "Earthlings" officiella sida går det att beställa filmen och där finns den även att se på. (Dock inget för små barn, filmen innehåller mycket våld!!)

Jag ser hoppfullt på framtiden, för förändring är nödvändigt. Bli aktiv Du med!