onsdag 12 januari 2011

Reflektioner kring: ”Tomma burar” av Tom Regan

Läste nyligen färdigt Tom Regans bok ”Tomma burar – en bok om djurrätt”.
Denna version – översatt till svenska – kom ut under 2009 i samarbete med Djurens Rätt. Den amerikanska versionen (“Empty Cages: facing the challenge of animal rights”) kom under 2005 och har för övrigt en häftig omslagsbild. Den svenska versionens omslag är även det intressant, med en fågel som flyger ut från en bur vars ståltrådsnät det är hål i.


Nu till bokens innehåll.

Jag fastnade extra mycket för några stycken.
I kapitel 6 ”Att förvandla djur till mat” med underrubriken ”Fabriksuppfödning” skriver Regan:

”Eftersom uppfödda djur ses som handelsvaror har de ingen rätt till respektfull behandling. Eftersom de saknar denna rättighet behöver deras smärta och umbäranden inte försvaras. Och eftersom deras smärta och umbäranden inte behöver försvaras hopas smärta och umbäranden på dem i en omfattning som går bortom mänsklig fattningsförmåga.”

Detta citat står för så mycket som hela djurrättsrörelsen representerar. Djuren lider, bortom något vi kan föreställa oss, de kommer att fortsatt bli behandlade illa och plågade så länge som de inte har rättigheter, och därmed skydd från plågoandar i sina liv.

Vidare skriver Regan i kapitel 7 bland annat om pälsindustrin, här introducerar han begreppet ”pälsfabrik”:

"Det råkar vara så att en 'pälsfarm' är lika långt från en riktig farm som ett bås för kalvköttsuppfödning är från en äng. Ett mer passande namn är 'pälsfabrik' eftersom dessa anläggningar producerar pälsbärande djur såsom stålverk producerar järnbalkar."

I samma kapitel fortsätter han, och ger en inblick i minkarnas liv:

”Minkburar som härbärgerar mödrar med ungar kan innehålla så många som åtta djur. Förutom de spår de lämnar efter sig, ser man sällan minkar i vilt tillstånd. De kan ha revir som är upp till fyra kilometer i längd. De är nattligt aktiva djur som tillbringar det mesta av sin tid i vatten, och de har ett välförtjänt rykte som utmärkta simmare. Inspärrade i burar är minkar som fiskar på torra land. Mycket av sin vakna tid tillbringar de med att gå fram och tillbaka, fram och tillbaka. Gränserna för deras förminskade tillvaro definieras av den väg de upprepar, om och om igen, i sin ståltrådsvärld.”

Jag tycker Tom Regan delvis briljerar i denna bok som får 4 av 5 i betyg.

Djurförtrycket är så stort att det för de allra flesta, om inte alla, är svårt att föreställa sig dess omfattning. Djur plågas och far illa på uppfödningsanläggningar, i transporter, på slakterier, i djurförsök, på så kallade pälsfarmer, inom läder- och ullindustrierna, när de jagas eller fångas, på delfinarier och andra djurparker och cirkusar och så vidare. Bakom varje jagad djurindivid, bakom varje plågsamt djurförsök och bakom varje gris inom köttindustrin finns det en tragedi.