måndag 20 juni 2011

Våldet som sprider sig


Det finns samband mellan våld från människa mot djur och våld människor emellan. Våld mot djur är avtrubbande för de människor som utövar det. Det kan till exempel röra sig om våldet på slakterier, under så kallad jakt på frilevande djur eller någon annan form av våld som utövas mot djur, direkt eller indirekt.

Genom att personen som utövar våldet också avtrubbas blir det mindre problematiskt för personen att använda sig av våld. Våldet blir en del av det vardagliga.

Jakten på och lemlästningen, fångenskapen, slakten av djur och den påföljande mänskliga känslomässiga avtrubbningen har utgjort en förutsättning för genomförandet av grymheter mot andra människor.
(Lisa Gålmark, ”Skönheter och odjur”, sida 32)

Makten människor utövar mot andra djur leder till maktutövande mot andra människor. Främst är det de människor som ses som mindre civiliserade eller mindre värda som genom historien har förbisetts eller än värre förtryckts. Att förbise detta faktum är att förbise vad som hände i Europa under andra världskriget, i Rwanda 1994 eller under den afroamerikanska slavhandeln. Människor dödades och förtrycktes på dessa platser och våldet härskade.

Vare sig det är människa eller djur som utsätts för våld är våldets natur densamma.