fredag 1 juli 2011

Djur är inte varor!


Det finns inte någon ursäkt för det som människor nu för tiden gör mot de andra djuren. Arrogansen inför det våld som de utsätts för är chockerande. Att inte Aktuellt, Rapport eller TV4 Nyheterna varje dag uppmärksammar vad djuren utsätts för är ett svek. ”Men människor har alltid ätit djur”, är en av flera dåliga anledningar personer använder sig av för att slippa tänka över vad de indirekt utsätter djuren för. För det borde vi vara på det klara över; det är övergrepp djuren utsätts för.

Vad ligger bakom den nuvarande situationen med miljarder djur som dödas av människor varje år?

Beror det på en antropocentrisk, människocentrerad, bild av världen där människor kan göra vad som med djuren och naturen och i viss mån mot de människor som faller utanför ramarna för vad som anses normalt av dem som styr i samhället? Beror det i så fall på de skillnader som finns mellan icke-mänskliga djur och människor, såsom skillnader i språk och utseende, som gör att människor kan behandla dem illa?

Beror situationen på ekonomi? Att de djurutnyttjande företagen blivit del av samhällets ekonomi och de människor som försörjer sig genom dessa företag vill fortsätta få de inkomster de får? Hänger det på vanans makt?

Eller avgörs situationen enbart av vår egen förmåga till empati?

Vad som än ligger inom svarets omfattning, är det lika bra att börja med det som vi vill uppnå redan idag. En genomgripande förändring av hur samhället är strukturerat. En värld där djur inte ses som varor. En värld där djur har rättigheter. En fredligare värld.

Djurens frigörelse är människans frigörelse.