måndag 10 juni 2013

Inga djur på menyn!

En debatt av vikt ägde rum i Melbourne 2012.

Animals should be off the menu var utgångspunkten för debatten, alltså ungefär Djur bör inte finnas på menyn. De som argumenterade för var Peter Singer, Veronica Ridge och Philip Wollen medan Fiona Chambers, Bruce McGregor och Adrian Richardson argumenterade mot förslaget. Läs mer om dem alla här

Philip Wollens debattinlägg, som säkert både kan fungera som ögonöppnare för många och inspiration för många djurrättsaktivister, går att se här under. Det rekommenderar jag! Det verkar som åhörarna uppskattar det minst sagt! Det applåderas åtminstone som aldrig förr.


Philip Wollen:
''Victor Hugo said: ‘there is nothing more powerful than an idea whose time has come’. Well, Animal Rights is now the greatest Social Justice issue since the abolition of slavery.'' 
''Sir George Bush was wrong; The Axis of Evil does not run through Iraq, or Iran or North Korea. It runs through our dining tables. Weapons of our mass destruction are our knives and forks.''
''Let’s get animals off the menu and out of these torture chambers.''

För den som vill se hela debatten, se längre ner. Peter Singer inleder och Philip Wollen talar efter 28:40. Debatten är mycket intressant. Jag tycker det är jättebra att djurrättsförespråkare får komma till tals också i offentliga debatter. De tre som argumenterar mot idén verkar mena att djurindustrin inte är bra. Det finns några aspekter av det motståndarsidan lyfter som jag tycker det är relevant att konkretisera lösningar på.

Det är bra att olika aspekter av frågan lyfts. Det vi djurrättsaktivister förespråkar är inte lika svårt att genomföra jämfört med det motstånd vi ibland möter. Men vilja måste finnas hos en betydande del av samhället, det underlättas om vi möter varandra som jämlikar även om vi har olika åsikter. Vi hjälper djuren genom att bemöta varandra med omtanke och hänsyn. Ibland blir det svårt när dem vi möter gör andra illa. Det är en grundproblematik i demokratiska samhällen.

Många olika aspekter fångas upp i debatten både kring tänkta svårigheter med en avveckling av djurbaserad livsmedelsproduktion, positiva hälsoaspekter, mänsklig valfrihet och rättvisa.
Missa inte att lyssna på åhörarnas frågor. Även dessa mycket intressanta.För mer info om debatten se wheelercentre.com/videos/video/intelligence-squared-animals-should-be-off-the-menu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar