torsdag 28 maj 2015

Peter Singer On Animal Rights 2015

Check out this presentation with philosopher Peter Singer!

Peter Singer on animal rights 2015Filmed and edited by Martin Smedjeback.

Support The End of Meat!

The End of Meat is a documentary in production. It's being produced by German filmmaker Marc Pierschel. Now you can support it on Indiegogo.com!

Marc Pierschel has previously produced Live And Let Live and Edge. You can read my review of Live And Let Live here. Find more info about The End of Meat on the official website here, where you can contribute with your vision of an animal friendly world.

The End of Meat - Indiegogo Campaign


torsdag 21 maj 2015

TED Talk with Steven M. Wise

Watch this TED Talk with Steven M. Wise, the animal rights lawyer from the Nonhuman Rights Project. The talk was filmed in March 2015.

Chimpanzees are people too, you know. Ok, not exactly. But lawyer Steven Wise has spent the last 30 years working to change these animals' status from "things" to "persons." It's not a matter of legal semantics; as he describes in this fascinating talk, recognizing that animals like chimps have extraordinary cognitive capabilities and rethinking the way we treat them — legally — is no less than a moral duty.
Source: Ted.com

Steven Wise: Chimps have feelings and thoughts. They should also have rights


Hummus every day?

Even though it is about a week ago the International Hummus Day was, I'm posting this funny video here.

All About That Paste


Tidningen Syre på djurens sida?

Tidningen Syre - Rörelse för djurrätt
Tidningen Syres framsida.

Häromveckan blev jag uppringd av en försäljare som undrade om tidningen Syre var något för mig. Jag började under samtalet oprovocerat prata om Fria Tidningen, som jag tidigare varit prenumerant på och samtidigt varit mycket nöjd med. Det visade sig att personen som startat upp tidningen Syre också varit med om att driva Fria Tidningen.

Det låter som Syre kan vara bra, tänkte jag.

Nu har jag fått två nummer av denna nya tidning, det tredje numret kommer imorgon fredag. Hittills är jag mycket nöjd med den.

Passande nog handlade det senaste numrets ledarsida bland annat om de absurda tillställningarna som kallas kosläpp. Ledarsidan tog upp ämnet med en djurrättslig touch.

Ledarskribenten Lennart Fernström skriver bland annat:

Djurindustrins propaganda och vår ovilja att ifrågasätta den är en förklaring till att hundratals miljoner avrättningar kan fortgå i Sverige varje år. Men det är absolut ingen ursäkt. var och en av oss har, till skillnad från många andra djurarter, möjlighet att göra ett val. Ett val som du kan använda till att minska antalet djurfabriker och avrättningar.

Jag rekommenderar Syre för fortsatt läsning särskilt för den samhällsintresserade.

Det är både skoj och bra att en ny tidning tar plats inte minst med tanke att många tidningar i Sverige har ett borgerligt perspektiv. Syre har istället ett "frihetligt grönt" perspektiv.

onsdag 13 maj 2015

Snart dags för Djurens Rätts riksstämma 2015

På fredag börjar Djurens Rätts riksstämma i Göteborg och den håller på till och med söndag Senast det var riksstämma var det i Umeå 2013. Idag skriver jag bland annat om delar av mina erfarenheter från riksstämman i Umeå och vad som kan göras bättre på årets stämma. Jag kommer också in på min tid i förbundsstyrelsen och lite annat som har med Djurens Rätt att göra.

Det finns mycket som är bra med Djurens Rätt och det är många härliga människor som är engagerade i föreningen. Jag vet att förbundsstyrelsen med flera lagt ner ett jättejobb för att få så bra resultat för Djurens Rätt som möjligt. Samtidigt tycker jag att det måste vara tillåtet att kritisera tillvägagångssätt inom en förening, vilket jag gör här. Det är alltså främst tillvägagångssättet jag förhåller mig kritisk till. Det är inte min avsikt att hänga ut någon. Jag vill inte heller att någon eller några ska må dåligt över vad jag skriver i detta inlägg.

Riksstämman är föreningens högsta beslutande organ. Det är där personer väljs till bland annat förbundsstyrelse (FS), valberedning och verksamhetsrevisorer. Motioner från medlemmar ska det också röstas om med mera. Riksstämman hålls numera vartannat år liksom rikskonferenser som hålls åren där emellan.


Vad hände under riksstämman 2013?

Jag var med på stämman i Umeå men denna gång kommer jag inte att åka dit. Jag var heller inte på rikskonferensen 2014.

För mig var det en jobbig stämma 2013. Jag var upprörd på grund av det som hände i stämmolokalen i Umeå. Jag hade redan i förväg förstått med tanke på upplägget att det skulle vara för lite tid för diskussioner och möjlighet för de röstberättigade ombuden att yttra sig och i slutändan stor risk för ett odemokratiskt tillvägagångssätt.

Tyvärr blev mina farhågor besannade och av dem tycker jag det finns saker att lära. Därför har jag listat tre av dem här under med respektive lösning. För jag hoppas att det blir en bättre stämma denna gång och att alla som deltar känner att det finns utrymme att uttrycka sig på.


Få ämnen diskuterades
För mig kändes stämmans upplägg mycket som om vi ombud bara skulle rösta igenom de förslag som FS lagt fram utan att vi skulle vara delaktiga i större grad. Det fanns inte tid för diskussioner vare sig så långa eller så många och inte heller så stora möjligheter för ombud att ta upp nya punkter.

Lösning: Till årets riksstämma anser jag att det behövs mer tidsutrymme för ombud och andra deltagare att kunna yttra sig. Fler ämnen ska kunna diskuteras och talartiden per inlägg från talarstolen behöver vara längre.


FS påverkade vilka ämnen som diskuterades
FS-medlemmar var med och påverkade vilka ämnen som skulle tas upp till diskussion. Under stämman var det ett litet antal ämnen som skulle tas upp till diskussion, detta sköttes via ett påverkanstorg. Där var FS-medlemmar med och påverkade utgången och därmed vilka ämnen som skulle tas upp för diskussion. Det ser jag som mycket olämpligt.

Lösning: En lösning är att FS-medlemmar inte får möjlighet att påverka vilka ämnen som tas upp till diskussion under påverkanstorget, om det är ett påverkanstorg denna gång.

Valberedningens arbete undergrävdes
Valberedarna är de som lägger fram förslag på kandidater bland annat de som ska väljas in i FS. Personer från FS försökte undergräva valberedningens arbete genom att rikta anklagelser mot valberedningen och särskilt mot den sammankallande personen i valberedningen och på så vis misskreditera valberedningens arbete. Jag anser att det är mycket olämpligt att en sittande FS-medlem som också kandiderar till en post i FS kommenterar eller lägger sig i valberedningens arbete.

Lösning: Det är mycket viktigt att separera valberedarnas arbete och FS insyn och påverkan i detta arbete.

Förutom de tre punkterna ovan var en av de två verksamhetsrevisorerna kritisk till hur delar av FS betett sig mot andra i FS. Personen menade, som jag minns det, bland annat att det var genom påtryckningar och någon form av mobbing som lett till att FS-medlemmar som opponerat sig eller som haft avvikande åsikter hoppat av sina uppdrag.


Många anställda och ideellt engagerade har slutat

Det är många som slutat jobba hos Djurens Rätt under de senaste åren och jag tycker det är relevant att ställa sig frågan varför? Beror det på problem i ledningen, dålig arbetsmiljö eller någon annan anledning? Ett antal av de ideellt engagerade som varit kritiska har också slutat eller dragit ner på sitt engagemang i föreningen.

För egen del var jag ideellt engagerad i Djurens Rätt Lund – just då som ordförande – men tappade lusten att vara engagerad i Djurens Rätt mer och mer efter stämman. Men till min historia finns det fler aspekter som jag inte kommer gå in på mer här.

Nyligen släppte en tidigare chefredaktör på Tidningen Djurens Rätt ett pressmeddelande som tidningen Land Lantbruk plockade upp. Hitta artikeln här. Till artikeln i sig och sidan som publicerar finns det många saker att önska. Jag länkar ändå till artikeln för att visa att det finns fler än jag som är kritiska, även om vi inte har riktigt samma perspektiv.

Djurens Rätt Leaks är en annan källa för kritik.


Min tid i förbundsstyrelsen

Jag satt själv som ledamot i förbundsstyrelsen i ett år under tiden 2011-2012 och var själv delaktig i att ta beslut i ett antal för mig svåra frågor. Jag valdes in på ett år och fullföljde den tiden. Jag är tacksam för tiden jag satt i FS då jag bland annat lärde mig mycket. Med det sagt vill jag vara öppen med att jag säkerligen inte är objektiv i dessa frågor.

Jag vill också passa på att be Djurens Rätts anställda om ursäkt särskilt till de som mått dåligt på grund av beslut jag varit med att fatta.

Själv vill jag lägga stämman 2013 bakom mig men när jag tänker på den blir jag på mindre glatt humör och känner mig plågad av tanken på den och jag vet att jag inte är ensam om att känna att saker gått till på fel sätt.

Hur det ser ut eller funkar i dagens FS kan jag inte uttala mig om, men risken att personer blir illa behandlade ser jag som möjlig särskilt för de som har en avvikande åsikt eller opponerar sig.
Att personer som valts in i FS, i valberedningen och som verksamhetsrevisorer har hoppat av sina uppdrag ser jag som ett tecken på att något inte står rätt till i Djurens Rätt.


Det jag här har skrivit är från mitt högst personliga perspektiv och mina personliga erfarenheter. Jag förväntar mig inte att alla kommer att hålla med. Vi har alla olika sätt att se världen och på det som sker har vi alla individuella synsätt. Det finns mycket mer att skriva om men samtidigt vill jag inte gräva ner mig i detta ämne. Därför avrundar jag nu. Tack för att du läste.

Väl mött!