måndag 14 augusti 2017

Slakteriblockad för djuren i Linköping

Tidigare idag genomfördes en ickevåldsaktion utanför ett slakteri i Linköping. Enligt en artikel på SVT:s hemsida satt omkring trettio djurrättsaktivister utanför slakteriet för att rent fysiskt blockera vägen för inkommande lastbilar med djur som skickats till slakteriet för att dödas.

När jag hörde talas om detta, som gruppen Tomma burar organiserat, tänkte och kände jag rent spontant: Äntligen! Särskilt för modet dessa omkring trettio personer visat genom att sätta sig själva i denna utsatta situation. För ja, jag tycker det är modigt att ta ställning för de som är utsatta i vårt samhälle. I detta fall djuren.

Det är viktigt att ställa sig upp och säga ifrån när något orätt och förtryckande händer i vår värld. Jag har svårt att förstå hur vi människor som grupp kan utföra handlingar som leder till andras lidande och död. Det djuren i livsmedelsindustrin utsätts för är rena grymheter och vi skulle inte frivilligt ställa upp på att bli behandlade så själva. Så varför gör vi då så mot andra?

För det är tyvärr så att vi förtrycker andra på ett storskaligt sätt, exempelvis djuren i livsmedelsindustrin, djuren som utsätts för djurförsök och samma för djuren i pälsindustrin. Alltså mot väldigt väldigt många djurindivider. Men vi stannar inte där. För samtidigt utsätter vi människogrupper för förtryck, lidande och död. Till exempel när vi krigar med bomber som dödar både civila och soldater. Familjer slits isär, barn blir utan föräldrar och gamla ser sina barn och barnbarn lida och dö.

Det är fruktansvärt. Och ja, det är fruktansvärt oavsett om det är människor eller djur som blir förtryckta eller dödade.

Tänk om det fanns ett läkemedel -  i pillerform - som fick de människor som tog pillret att inse vad vi gör mot varandra och mot andra varelser, ett piller som gjorde att vi kände vad andra känner. Undrar hur världen hade sett ut då? Jag tror vi hade varit fredligare och mer empatiska mot varandra än idag.

En annan värld är möjlig, en mer empatisk och kärleksfull värld. Ja det tror jag. Även utan sådana piller.

Som djurrättsaktivist är jag för ett samhälle fritt från djur- och människoförtryck!


Love is for everyone - Rörelse för djurrätt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar