lördag 20 januari 2018

Våld i hemmet och skydd för djuren!

Idag vill jag uppmärksamma två organisationer som jobbar rent praktiskt med att skydda djur från våld i hemmet. Djur kan sorgligt nog vara utsatta för våld även i denna miljö.

VOOV - Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta - Rörelse för djurrätt
VOOV - Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta.

Just därför vill jag tipsa om föreningen VOOV - Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, som jobbar med att ordna jourhem åt djur medan den - i många fall kvinnan - lämnar den hotfulla och våldsamma hemmiljön. Detta tycker jag är ett jätteviktigt arbete, både för djur och människor. För inte ska någon person behöva lämna en familjemedlem och vän på plats när personen själv söker skydd från den våldsamma miljön där.

Hitta mer information och kontaktvägar genom VOOVs Facebooksida och hemsida!

Malmö Kvinnojour tar emot husdjur - Rörelse för djurrätt
Malmö Kvinnojour tar emot husdjur i sina skyddande boenden.

Den andra organisationen är Malmö Kvinnojour, vilken vill underlätta för våldsutsatta kvinnor att lämna sådan miljö genom att tillhandahålla boenden där husdjur också tas emot. 

Så här skriver de själva:
"Våld mot husdjur är en vanlig aspekt av våld i nära relation, och är en av många faktorer som gör att det kan vara svårt att lämna en förövare.  
Vi har nu ett boende dit kvinnor och familjer kan ta med sig sina husdjur. På så sätt hoppas vi kunna hjälpa ännu fler!"

Mer information på Malmö Kvinnojours Facebooksida och hemsida.

Var inte rädd för att ta första steget i kontakt med någon av dessa föreningar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar